Kaj je HACCP?

Beseda HACCP (ang.: Hazard Analysis & Critical Control Point) zmede veliko ljudi, vendar preprosto rečeno, nanaša se na postopke, ki jih morate uporabljati za zagotavljanje varne hrane. Ti postopki sestavljajo vaš sistem, ki temelji na načelih HACCPa.

Sistem zagotavljanja varnega živila vam omogoča prepoznavanje in nadziranje vseh možnih tveganj, ki bi lahko ogrozila pripravo varne hrane. Drugače povedano, se v okviru HACCP sistema ugotavlja, kaj bi lahko pri pripravi hrane

Januarja 2018, je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal smernice in priporočila za izdelavo in vsebino Načrta preprečevanja legioneloz v vodovodnem sistemu.  

Kot navajajo smernice je potrebno za uspešno preprečevanje razmnoževanja legionel v objektih izdelati Načrt preprečevanja legioneloz. Načrt temelji na ugotovitvah pregleda objekta, pri katerem se opredeli dejavnike tveganja za razmnoževanje legionel v vodovodnem sistemu (dejavnike tveganja iz okolja, dejavnike tveganja pri človeku)

O poenostavitvi postopkov DHP in HACCP za male živilske obrate so že poročali marca 2017, ko je Evropska agencija za varnost hrane / The European Food Safety Authority (EFSA) v reviji EFSA Journal objavila poenostavljen koncept in pristope k vzpostavitvi tovrstnih sistemov za pet različnih živilskih obratov: mesnice, pekarne, trgovine, ribarnice in prodajalne sladoleda.

Objavo dopolnjujemo s povzetkom navedenega dokumenta v Slovenskem jeziku, ki vam je na voljo na povezavi.

Hkrati pa

© 2020 Varteg