HACCP – Vaš sistem za zagotavljanje varne hrane!

Kaj je HACCP?

Beseda HACCP (ang.: Hazard Analysis & Critical Control Point) zmede veliko ljudi, vendar preprosto rečeno, nanaša se na postopke, ki jih morate uporabljati za zagotavljanje varne hrane. Ti postopki sestavljajo vaš sistem, ki temelji na načelih HACCPa.

Sistem zagotavljanja varnega živila vam omogoča prepoznavanje in nadziranje vseh možnih tveganj, ki bi lahko ogrozila pripravo varne hrane. Drugače povedano, se v okviru HACCP sistema ugotavlja, kaj bi lahko pri pripravi hrane šlo narobe, načrtovanje, ki preprečuje napake in zagotavljanje, da se zastavljeni cilji tudi izvajajo. HACCP sistem je zakonsko določen, vendar tudi pripomore k ugledu vašega podjetja širši javnosti.

Če ste odgovorni za razvoj in vzdrževanje postopkov v skladu z načeli HACCP sistema, se morate tudi ustrezno usposobiti za uporabo načel HACCP sistema.

Kako začeti?

  1. Pred vzpostavljanjem sistema HACCP morate imeti vzpostavljene ustrezne prerekvizitne programe oziroma programe dobre higienske prakse. Ko so programi dobre higienske prakse vzpostavljeni, lahko na njih pričnete graditi HACCP sistem, in sicer:
    1. Sestavite ekipo ljudi, ki bo sodelovala pri izdelavi HACCP sistema. V primeru majhnega podjetja je to lahko samo ena oseba. V kolikor najamete zunanjega svetovalca, morate zagotoviti, da vsi zaposleni razumejo pomen HACCP sistema.
    2. Opišite vaše proizvode, predvideno uporabo s strani potrošnikov in nato pripravite diagram poteka priprave živila. Sprehodite se skozi vašo »proizvodnjo«, da potrdite diagram in preverite ali ste upoštevali vsa živila, ki jih vaše podjetje uporablja.
  2. Izberite sistem, ki temelji na načelih HACCP in ki ustreza vašemu podjetju. Obstajata dva načina za doseganje zahtev HACCP:
    1. Poslužite se lahko veljavnih smernic, izdanih iz strani uradnih institucij (gostinstvo, trgovina, mesnice in ribarnice).
    2. Lahko pa sami razvijete lasten HACCP sistem. Pri izdelavi lastnega sistema vam lahko pomagajo zunanji svetovalci.

Pomembno! Pri uradnem nadzoru morate dokazati, da je sistem, ki ste ga izbrali in izdelali, zadosten za nadzor vseh možnih tveganj in nevarnosti.

Zapomnite si! Nosilec živilske dejavnosti je odgovoren za zagotavljanje varne hrane v obratu!

Opomba: če najamete zunanjega svetovalca, ki vam bo izdelal sistem, je ključnega pomena, da ste vsi člani osebja aktivno vključeni v proces izdelave. Velik fascikel na polici, ni sistem zagotavljanja varne hrane!

© 2021 Varteg